สระว่ายน้ําสําเร็จรูปมือสอง

จัดจำหน่ายสร้างสระว่ายน้ําเองสระว่ายน้ำราคาถูก

สระว่ายน้ำที่ดีที่สุดในโลก


ระอับที่สี่วิกฤตระอับโลก เซ่นวิกฤตซับไพร์ม
หรอวิกฤตหนี้ยูโรซึ่งทำให้หุ้นตกทั่วโลก เชื่อไม๊ว่า ตอนวิกฤตซับไพร์ม
หุ้นไทยตกเยอะกวาอัซนีดาวน่โจนลัเสียอีก วิกฤตแบบนี้ล่ะ คือสี่งที่เราอยากได้ที่สุดใน
การเข้าลงทุนเก็บหุ้นปันผล


โดยที่ถ้าเราสังเกตดีๆ เราจะพบว่า สระว่ายน้ําสําเร็จรูปไฟเบอร์กลาส     ในแต่ละวิกฤตขนาดใหญ่ๆ เราจะพบว่า
มีหุ้นที่ “ได้รับผลกระทบจากวิกฤต” กับ หุ้นที่ “ลงตามกระแส”
การดูเรองผลกระทบตรงนี้ทำได้ง่ายๆ คือดูกำไร ขาดทุนที่เกิดขึนของหุ้นแต่ละอัว ผลกระทบที่ซัดเจนจะเกิดขึนให้เห็นไม1เกิน
6 เดือนค่อนข้างแน่ แต่การที่ หุ้นตกกระหนํ่า จะมีการพักอัวยาวนานกว่า
ทำให้เกิดจังหวะเข้าซื่อ ผมลองพยายามหาเหตุผลที่หุ้นตกลง
มาและใช้เวลาที่ยาวนานกว่าในการปีนอัว (Recovery) ได้สองสามข้อ อังนี้


ข้อแรก สระว่ายน้ําสําเร็จรูป ราคาถูก หุ้นขนาดใหญ่อาจไม1ได้แย่
แต่วิกฤตในระอับประเทศหรอระอับโลก อาจทำให้กองทุน
ต่างชาติร้อนเงินต้องเอาเงินกสับไปอุดรูรั่วทางการเงินที่บ้านเค้า
หรอหวาดกลัวกับสถานการณในประเทศ เรา ทำให้หุ้นทรุดลงมาเร็ว และทำให้เค้ายังไม1กลับมาลงทุนในระยะเวลาอันใกล้


ข้อที่สอง กองทุนในประเทศ หรอรายย่อยสระว่ายน้ําสําเร็จรูปมือสอง  ขาดทุนจน “อ่วม” คือเสียทั่งเงิน
เสียทั่งความเชื่อทั่น จน ไม1อาจจะกลับมาเข้ามาลงทุนในระยะเวลาทั่นๆ


ข้อที่สาม ซึ่งผมคิดว่ามีอยู่จรง คือพวกขาใหญ่
จะใช้โอกาสนี้ทุบราคาจนร่วงเละเทะ และพยายาม รดหุ้นออกมาจากมีอผู้ที่บาดเจ็บ
จนกระทั่งมีหุ้นในมือมากพอ แล้วค่อยปล่อยให้ราคากลับลู่มูลค่าจรงตาม กลไกตลาด


กล่าวโดยสรุปก็คือ เราต้องเข้าลงทุนในจังหวะที่
“คนกลัว” และ “ร้อนเงิน” เพราะจังหวะแบบนี้ล่ะ ที่จะทำให้เราไค้หุ้นในราคาที่ดี..
โดยเข้าซื่อหลังจากที่หุ้นมีการซึมหรอทรุดลงมาจนมีลัญญาณกลับอัวขึน มาแล้วบ้าง
แล้วจึงค่อยหาจังหวะเข้าซื่อในหุ้นแต่ละอัวที่ต้องการ


ตรงนี้เราสระว่ายน้ําสําเร็จรูป ขนาดเล็ก ราคา จะใช้กราฟทางเทคนิคอลเข้ามาช่วย เพราะเราเองก็ไม1รู้ว่าม'นจะลงไปสินสุดที่ตรงจุดใด
ผมจึงใช้กราฟในการหาจังหวะเข้านี้อ (แต่ไม1ได้ใช้ในการหาจังหวะขาย
เพราะต้องการถือยาวเพื่อเก็บกินป'น ผล)


แต่ทีสระว่ายน้ําสําเร็จรูป เชียงใหม่นี้ผมขอเก็บเรื่องของการใช้กราฟทางเทคนิเคิลในการเข้าซื่อ
เอาไว้อธิบายรายละเอียดในส่วน ของภาคปฏิป้ติในตอนท้ายเล่มนะครับ..